V: Nato riskerar att dra in Sverige i konflikter, svd.se

Nooshi Dadgostar (V) partiledare Hanna Gunnarsson (V) försvarspolitisk talesperson Håkan Svenneling (V) utrikespolitisk talesperson

[…] Det var ett misstag av flera regeringar att banta ner Försvars­makten från ett invasions­försvar till ett smalt, utlands­insats­inriktat insats­försvar. Den tidigare allians­regeringen drev också igenom, med tre rösters marginal, att värnplikten i praktiken avskaffades.

Nu vill Moderaterna göra samma sak igen. Med minsta möjliga riksdags­marginal vill partiet avskaffa allians­friheten, en säkerhets­politisk linje som tjänat Sverige väl genom decennier. […]

Ett Natomedlemskap riskerar att dra in oss i konflikter som vi annars inte skulle valt att delta i. De säkerhets­politiska utmaningarna kan förändras snabbt, som vi nu ser, och vi vet inte hur de kommer se ut nästa decennium. Att bibehålla nationell handlings­frihet och egen besluts­makt är det tryggaste alternativet i en snabbt föränderlig värld. […]

Vi måste återuppbygga en stark, men också flexibel försvars­makt. Det finns en rad viktiga vägval att göra. Högteknologiska vapen­system har sin plats – men är också dyra och binder upp stora personella resurser. De bygger även in ett mått av svaghet eftersom de kräver att långa logistik­kedjor fungerar. Motpolen är ett mycket decentraliserat system, där fokus ligger på territorial­försvar och basen utgörs av relativt självgående grupper med stor lokal­kännedom. Vänster­partiet menar att båda pussel­bitarna behövs. Vi vill se en försvars­makt som har tillräckliga resurser i form av officerare, anställda soldater och utbildnings­organisation för att snabbt kunna utbilda fler värnpliktiga. Läs artikel