Utrikesminister Margot Wallströms svar på fråga om den ryska aggressionen gentemot Ukraina, riksdagen.se

[…] Sverige har inom EU varit drivande för införandet av sanktioner riktade mot Ryssland kopplat till det ryska agerandet i Ukraina. Vi vet att EU:s sanktioner har en kännbar effekt på den ryska ekonomin. Regeringen anser att sanktionerna måste kvarstå så länge skälen till att de infördes kvarstår. Regeringen driver att EU ska ha beredskap att införa sanktioner som respons på Rysslands agerande i samband med incidenterna vid Kertjssundet.

Sverige driver en aktiv politik till stöd för Ukrainas suveränitet och rätt till territoriell integritet i samtliga relevanta internationella fora. Inom EU driver regeringen en aktiv linje för att upprätthålla EU:s engagemang och stöd för Ukraina, dels vad gäller konflikten med Ryssland, dels vad gäller Ukrainas reformer och samhällsomvandling. Tillsammans med likasinnade inom EU verkar vi för ett modernt, demokratiskt och ekonomiskt välmående Ukraina.

Detta är bakgrunden till att Sverige är en av de största bilaterala givarna till Ukraina. Läs hela svaret