Utrikesminister Margot Wallström om USAs brott mot Iranavtalet

Vi återger här utrikesminister Margot Wallströms förslag till Sveriges hållning till frågan om Iranavtalet: ” Regeringen anser det samtidigt djupt beklagligt att USA valt att lämna JCPOA, samt återinfört och skärpt sanktioner mot Iran” Sveriges regering säger inte att USA bryter mot FN-stadgan och folkrätten. Som kontrast mot Margot Wallströms hållning länkar vi i nästa inlägg här på  på sajten till Hans Blix  genomgång av Iranavtalet och FN-stadgan. (Utgivarna):

Inför utrikesministrarnas möte den 15 juli 2019

Margot Wallström: Förslag till svensk ståndpunkt:

Regeringen ser med stor oro på de ökade spänningarna mellan Iran och USA. Regeringen anser att EU:s fokus även fortsatt ska ligga på att förhindra att Iran lämnar den kärntekniska överenskommelsen JCPOA, som är väsentlig för att värna stabiliteten i regionen och för internationell fred och säkerhet. Fortsatt EU-enighet och tydligt politiskt stöd, även konkret och operationellt, för att skydda JCPOA
är av största vikt.
Regeringen understryker vikten av det internationella atomenergiorganet IAEA:s inspektioner och verifikation av Irans efterlevnad av JCPOA. Det är Irans ansvar att inte överskrida gränsvärdena enligt överenskommelsen. Regeringen anser det samtidigt djupt beklagligt att USA valt att lämna JCPOA, samt återinfört och skärpt sanktioner mot Iran. Läs pressmeddelandet