Utökat nordiskt militärt samarbete, hbl.fi

De nordiska ländernas försvarsministrar har undertecknat ett avtal som fördjupar samarbetet kring luftrummen i området. Att det nyundertecknade avtalet har någon direkt anknytning till förhållandena till Ryssland är inget ministrarna skriver under på.

– Jag har inte lagt märke till att läget skulle vara spänt på något sätt. Vi har inga problem med Ryssland, och jag uppfattar heller inte landet som ett militärt hot. Men samtidigt kan vi inte blunda för vad som hände på Krim 2014, säger försvarsminister Jussi Niinistö (Blå).

Han får medhåll av den svenska ministern.

– Vi talar bara om fakta, och enligt läget just nu har vi bestämt oss för att uppgradera, säger Peter Hultqvist, försvarsminister.

– Samarbetet kommer att innefatta både övervakning av havs- och luftrum. Nato är hörnstenen för vår säkerhetspolitik, och vi är glada att Finland och Sverige också närmar sig, säger Frank Bakke-Jensen, Norges försvarsminister. Läs artikel