Utlandsspioneri – det här gäller från årsskiftet, sjf.se

Meddelarfriheten inskränks

Från årsskiftet inskränks meddelarfriheten när det gäller uppgifter som omfattas av bestämmelsen om utlandsspioneri, det vill säga ”hemlig uppgift som förekommer inom ramen för ett samarbete med en annan stat eller en mellanfolklig organisation eller i en mellanfolklig organisation i vilken Sverige är medlem”. Det innebär att myndigheter får större möjligheter att efterforska huruvida anställda lämnat den typen av information till media. Det innebär också att en källa som lämnat en uppgift till media löper större risk att bli föremål för repressalier.

Källskyddet extra viktigt

Som journalist ansvarar du personligen för att värna källskyddet. Den journalist som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot tystnadsplikten kan åtalas och dömas för brott. I de fall meddelarskyddet är inskränkt som i fallet med utlandsspioneri är det extra viktigt att vidta försiktighetsåtgärder eftersom myndigheter kan komma att efterforska källan. Läs artikel