USA kvar i Irak och svenska insatsen i ”ny fas”

Lars-Gunnar Liljestrand

Sverige har haft en väpnad styrka i Irak sedan 2014. Styrkan ingår i den USA-ledda koalitionen Operation Inherent Resolve (OIR) och omfattar 70 personer.

För nästan exakt ett år sedan, den 9 december 2020, förklarade regeringen vikten av att Sverige förlängde mandatet för styrkan. Vi skulle ”öka säkerheten, förebygga konflikter och skapa förutsättningar för hållbar utveckling och fattigdomsbekämpning i Irak och den större regionen”. (Proposition 2020/21:21)

Som slutsats skrev regeringen att dess bedömning var att militära utbildningsinsatser krävs även under 2021.

Då ingen ny proposition kommit i år från regeringen om fortsättning 2022 frågade alliansfriheten.se utrikesdepartementet och fick svar den 10 december:

”Det svenska bidraget till OIR har minskat i omfattning de senaste åren, i takt med att insatsen övergått i en ny fas som innebär att den typ av utbildning på förbandsnivå som Sverige tidigare bidragit med inte längre är lika efterfrågad.
Då de nuvarande svenska bidragen i Irak till insatserna NMI och OIR består av ett fåtal stabsofficerare innebär detta att bidragen inte utgör en väpnad styrka och beslut om deltagande fattas genom regeringsbeslut.
Den nuvarande ambitionen är att dessa nivåer vidmakthålls under 2022 och därför planeras inte någon proposition för insats i Irak för denna period.”

Omkastningen av den svenska uppfattningen beror varken på en ändrad egen uppfattning eller på en ändrad situation i Irak.

Skälet är USA:s beslut att stöpa om sin styrka i Irak, cirka 2500 man, från att vara stridande till att utbilda och träna de irakiska styrkorna.

I juni 2021 gjorde president Joe Biden och Iraks premiärminister Mustafa al-Kadhimi en överenskommelse om att formellt avsluta USA:s stridande insats. Avslutningen meddelades officiellt den 9 december i år.

USA:s roll nämns inte i UD:s svar (se ovan), men det står klart att det är det verkliga skälet.

Situationen liknar den i Afghanistan när USA på egen hand beslöt att ta hem sina trupper och sedan körde över sina allierade som ställdes inför fullbordat faktum.

Försvarsminister Peter Hultqvist har under hela tiden för Irakinsatsen upprepat: ”Vi ska vara en professionell, lojal och långsiktigt uthållig samarbetspartner.”

Svenska regeringens följsamhet mot USA visar dock hur föga en småstat kan påverka då den ger sig i lag med en stormakt och deltar i militära interventioner.

Det blir bara att följa stormakten. Sedan får man klä ut det som att man fattat egna beslut.

Liksom i fallet med Afghanistan avslutas insatsen i Irak med tystnad, och inga pressmeddelanden har skickats ut.

Likväl är det bra att Sverige nu på samma sätt som i Afghanistan avslutar den militära närvaron i Irak.

OIR saknar mandat från FN:s säkerhetsråd. Regeringen hänvisar istället till inbjudan från Iraks regering vilket vi kommenterat tidigare vara en svag folkrättslig grund.

Med deltagandet i OIR har svenska regeringen också ställt sig bakom USA:s folkrättsstridiga angrepp mot Syrien. (Se kommentar om Sveriges uppslutning bakom USA:s politik i regionen.)

USA:s beslut innebär inte att OIR upplöses och att angreppen mot syriskt territorium upphör.

Pentagons rapport om fördelningen och omfattningen av de amerikanska styrkorna utomlands, Global Force Posture Review 30 november 2021, anger att Washington inte ens överväger att lämna Irak och Syrien. USA kommer enligt rapporten att fortsätta ”Defeat- ISIS”-kampanjen i Irak och Syrien. Förutom styrkan i Irak har USA cirka 900 man i nordöstra Syrien.

Trots hänvisningen till terroristbekämpning är USA:s militära intervention i Syrien inriktad mot att bekämpa Irans inflytande och försvaga den syriska regeringen.

Det framkommer i rapporten av den 30 september 2021 av generalinspektören för OIR.

Kommandot för OIR anger inte längre IS som huvudmotståndare utan pekar på att man i Syrien hotas av “malign actors”—inkluderande olika iranstödda milisgrupper som ”the most significant threat”.

I Syrien stöder OIR den kurdiskledda separatistiska rörelsen SDF (Syrian Democratic Forces), och generalinspektören skriver att USA och OIR fortsätter att verka med denna, “by, with, and through” SDF.

Sverige är fortfarande med i OIR även om den väpnade styrkan nu dras bort. Det betyder att Sverige fortsatt är medansvarigt för OIR:s folkrättsstridiga militära intervention i Syrien och folkrättsstridiga stöd till separatiströrelsen SDF.

Svenska regeringens kontakter på ministernivå med SDF innebär en otillåten inblandning i Syriens inre angelägenheter.

Med rapporten från generalinspektören för OIR är det nu officiellt bekräftat att USA intervenerar militärt i Syrien inte primärt för att bekämpa IS utan för att stödja en separatiströrelse och försvaga den syriska regeringen.

Sverige har inga nationella intressen att bevaka i Irak och vi har ingen rätt att medverka till folkrättsbrott i Syrien.

Sverige bör lämna OIR. Så länge vi har en enda stabsofficer kvar i Irak kommer vi att räknas som deltagande i USA:s fortsatta krig i regionen.