Uppbåden avslutades: över 73 procent av årskullen förordnades i tjänst, maavoimat.fi/sv

Uppbåden 2021 avslutades den 15 december. Över 73 procent av männen i årskullen förordnades till tjänstgöring, totalt 22 315 personer. Uppbåden genomfördes hälsosäkert och med hänsyn till det rådande coronaläget.

Försvarsmaktens regionalbyråer ordnade uppbåd enligt värnpliktslagen under perioden 16.8.-15.12.2021. Antalet uppbådspliktiga, d.v.s. år 2003 födda män, var i år totalt 30 506. Av dem förordnades 73,15 procent, d.v.s. 22 315 personer till beväringstjänstgöring. Under hösten ordnades totalt 490 uppbåd runt om i Finland. Vid uppbåden beaktades rådande coronarestriktioner och hälsosäkerheten. Läs pressmeddelande