Två fall av brott mot tillträdesförordningen, forvarsmakten.se

Den 25 september genomförde ett amerikanskt signalspaningsflygplan flygning i Östersjön. Flygplanet passerade in på svenskt territorium men passerade ut igen efter att flygplanet av flygtrafikledningen uppmärksammats på att det saknade diplomatiskt tillstånd. Händelsen innebär en överträdelse av tillträdesförordningen.

Den 2 oktober genomförde 21 danska militärfordon transitering mellan Ystad och Lernacken. Transiteringen skedde dock innan formellt tillstånd givits för transporten. Agerandet innebär en överträdelse av tillträdesförordningen.

Försvarsmakten har rapporterat de båda händelserna till Regeringskansliet. Läs pressmeddelande