Två boktips

Lars-Gunnar Liljestrand

Här är två lästips för de kommande helgerna. Båda böckerna utkom för ett bra tag sedan men finns i nyutgåvor hos  internetbokhandlare.

Den första är Midnight av Mao Tun från 1957 – den har därefter utkommit i flera upplagor.

Boken skildrar Kina på 30-talet med de våldsamma spänningarna mellan olika samhällsklasser.  Huvudpersonen kommer från en familj ur finans-och kapitalistkretsar i Shanghai som balanserar på randen till bankrutt, alltmedan bonderevolutionen på landsbygden rycker närmare storstaden. Midnight anses som en av de bästa skildringarna av den kinesiska finansvärlden under perioden före revolutionen.

India’s China War av Neville Maxwell betraktas av många som den viktigaste skildringen av kriget mellan Indien och Kina som nådde sin topp 1962. Maxwell går igenom båda sidors ställningstaganden före och under kriget. Det är en noggrann dokumentation, där de principiella frågorna om folkrätt och territoriell suveränitet ingående behandlas. Förhistorien med de olika turerna kring gränsdragningarna i Himalayaområdet ger en viktig bakgrund till det senare förloppet.

Författaren är ger en balanserad bild av båda sidors agerande, men boken ansågs som så kontroversiell att den förbjöds i Indien. Boken är aktuell också idag, då gränsfrågan inte är löst och konflikten fortfarande ligger och pyr.

Liknande konflikter som resultat av tidigare koloniala godtyckliga gränsdragningar finns idag i Mellanöstern, Afghanistan/Pakistan, Kashmir och på andra ställen. Här ger Maxwells bok fördjupad kunskap och förståelse.