Turkisk oppositionstidning: Extraordinärt svenskt utvisningsbeslut, dn.se

Sveriges beslut att utvisa en turkisk medborgare som uppgetts vara en av de personer president Erodgan ville ha utlämnad i samband med Sveriges Nato-ansökan beskrivs som ”extraordinärt” i Turkiet.

Sözcü, den mest spridda av de få regimkritiska turkiska dagstidningarna, kommenterade på torsdagskvällen det svenska beslutet att utlämna en turkisk medborgare.

Tidningen citerar Morgan Johanssons åsikt att det är fråga om ett ”rutinärende”, men Sözcü delar inte den svenske justitieministerns bedömning: ”Det är ett extraordinärt beslut, med tanke på Sveriges uttryckta föresats att inte lämna ut personer”.

Sözcü citerar Line Zahl Kvakland, som leder asylsektionen på det norska Migrationsverket. Hon säger att om de turkar som hotas av utlämning från Sverige till Turkiet ansöker om politisk asyl i Norge så kommer deras ansökningar att behandlas. Sözcü citerar dock också en annan norsk expert, professor Terje Einarsen, som anser att Sveriges avtal med Turkiet är bindande för alla Natomedlemmar, och att Norge svårligen kan blanda sig i denna sak. Läs artikel