Tryckfrihetsexpert: Även en generalmajor har yttrandefrihet, dn.se

Alla svenskar omfattas av yttrandefrihetslagen. Men ju högre position man har desto tydligare lojalitet kan förväntas av en.

– Skulle det vara så att Anders Brännström fått lämna sin tjänst enbart på grund av vad han sagt offentligt så kan det vara straffbart, säger Nils Funcke, expert på tryckfrihetsfrågor. Nils Funcke säger att man måste veta hela bakgrunden till ÖB:s beslut innan det går att säga något säkert om hur det gick till när Anders Brännström fick veta av ÖB att han förlorat sin tjänst:

– Även en generalmajor har yttrandefrihet men en så hög representant för den plats han arbetar på får ändå inte säga vad som helst, hans yttrandefrihet är något begränsad. Frågan är bara om det straff han nu fått står i proportion till den skada som han påstås ha orsakat, säger Nils Funcke. Läs artikel