Trots domstolens kritik: FRA-lagen utökades innan brister åtgärdats, svt.se

Tidigare i år fälldes Sverige i Europadomstolen för flera brister i FRA-lagstiftningen. Men i stället för att åtgärda problemen röstades en kraftigt utökad FRA-lag igenom riksdagen på onsdagen. Nu får hanteringen kritik.

– Vår uppfattning är att regeringen har gjort saker i fel ordning och inte riktigt tar Europadomstolens dom på allvar, säger Fredrik Bergman på Centrum för rättvisa som drivit fallet i Europadomstolen.

Samtliga riksdagspartier, förutom Centerpartiet och en vänsterpartistisk ledamot, ställde sig bakom lagändringarna som bland annat innebär att utländsk säkerhetstjänst från och med årsskiftet ska få direktåtkomst till personuppgifter som Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt (FRA) samlar in. […]

Domen slog fast att FRA-lagen på tre punkter strider mot Europakonventionen vad gäller skyddet för personers rätt till den personliga integriteten, varav en punkt är bristen i skyddet för den enskildes integritet när Sverige delar med sig av data till andra länder.

– Det är väldigt märkligt att man utökar den här lagen, innan man ens har åtgärdat de problem som Europadomstolen lyfter fram, säger Fredrik Bergman, chef på organisationen Centrum för rättvisa som drivit processen i Europadomstolen i 13 år. Läs artikel