Ta inte förhastade beslut om Nato – lär av historien, gp.se

Evert Svensson, tidigare riksdagsledamot (S)

[…] Om framtiden vet vi naturligtvis inget. Se bara nu hur världsläget har förvandlats på bara några månader, ja, inte ens det. Invasionen av Ukraina skedde den 24 februari. Att i detta läge fatta ett för Sverige en helt ny utrikespolitisk inriktning vore olyckligt.

Under andra världskriget höll sig Sverige neutralt och har sedan dess i sträng mening varit alliansfritt. Nu säger någon, att det är en helt annan situation idag. Är det? Ja, i den meningen att den utrikespolitiska situationen under andra världskriget var värre.

När världskriget var ett faktum beslöt regeringen Per Albin Hansson att bilda en samlingsregering där alla utom kommunisterna var med. Uppgiften var att hålla Sverige utanför kriget. Sverige tvingades till vissa eftergifter men vad var alternativet? Krig förstås. Deportation av judar. Det positiva för våra nordiska grannländer var att Sverige blev en tillflyktsort för danskar och norrmän som smög sig över gränsen till Sverige. […]

Så kära regering – förhasta er inte. Opinioner kommer och går men regeringens uppgift är att åstadkomma utrikes stabilitet. Ett alliansfritt land mellan Nato och Ryssland har hittills tjänat oss väl. Att upprätta en konfrontationslinje mellan våra stater vore olyckligt. Läs artikel