Synen på USA:s roll i världen blottade nyansskillnader i samstämmig presidentdebatt: ”Stödet för Ukraina inte längre en självklarhet”, svenska.yle.fi

De stora meningsskiljaktigheterna vad Finlands utrikespolitiska inriktning beträffar lyste med sin frånvaro i näringslivet EVA:s presidentdebatt i Helsingfors på tisdag kväll.

Det var kanske inte oväntat med tanke på att tre månader ännu återstår till presidentvalet. […]

Samtliga sex kandidater såg Finlands fördjupade säkerhetspolitiska samarbete med USA – en direkt följd av Finlands Natomedlemskap – som en självklarhet och nödvändighet. […]

Enligt Stubbs bedömning är Finland just nu ett av de viktigaste länderna för USA i geopolitisk bemärkelse.

– Vi är ett slags frontlinjeland för USA. Därför pågår också nu arbetet med DCA-avtalet som snart torde vara klart. Läs artikel