”Sveriges utrikespolitik ska utgå ifrån svenska intressen”, frivarld.se

Hans Wallmark (M) och Pål Jonsson (M)

[…] Utöver diskussionen om hotbilden mot Sverige och förstärkningar av försvaret så har situationen i Mellanöstern och specifikt i Iran och Irak tagit stor plats av naturliga skäl. Det sker stora omvälvningar i utrikes- och säkerhetspolitiken i det närmaste dagligen och det gör att vi i Sverige måste värdera hur vi använder vårt begränsade inflytande på bästa sätt. För oss pekar kompassen i en tydlig riktning: Sveriges utrikespolitik ska utgå ifrån svenska intressen. I arbetet med att tillvarata dessa intressen ska våra gemensamma värderingar om mänskliga fri- och rättigheter, rättsstat samt marknadsekonomi alltid vara vägledande.

Det är värderingar som inte behöver några enskilda strategier, utan ska genomsyra all svensk utrikespolitik. Det allra mest grundläggande intresset för Sverige är landets och befolkningens säkerhet. Vi ska kunna säkra vårt sätt att leva och vara – vår självständighet. Utrikespolitiken spelar en självklar roll för att främja Sveriges säkerhet. Det handlar inte minst om att verka för en stark, regelbaserad världsordning och att fler människor ska leva i fred och frihet runt om i världen. Ytterst garanteras emellertid säkerheten av vårt samlade försvar.[…]

För det första handlar det om att prioritera närområdet: Norden, Baltikum och likasinnade i Europa, inte minst Tyskland. Sverige bör ta ett förnyat och samlat grepp för att öka samarbetet med de stater vars intressen vi delar i vårt närområde. Lika viktigt är att ha ett långsiktigt perspektiv i att värna den transatlantiska länken, särskilt när den globala maktbalansen skiftar från väst till öst. Vi ska stå upp för multilateralismen i en tid när den är hotad. Läs artikel