Sveriges och Finlands försvarsministrar Peter Hultqvist och Antti Kaikkonen deltog i en scenariobaserad övning, regeringen.se

Ministrarna gjorde följande uttalande:

En fortsatt utveckling av vårt bilaterala försvarssamarbete är högt prioriterat. Sverige och Finland är beredda att agera tillsammans även bortom fredstid. Vi har bilateral operationsplanering och förberedelser för att kunna agera koordinerat i kris och krig.

Idag diskuterade vi även det internationella säkerhetsläget samt fördjupandet av vårt bilaterala försvarssamarbete.

En del av vårt bilaterala försvarssamarbete består av scenariobaserade övningar. I dag, den 14 mars, genomförde vi en sådan övning på försvarsministernivå, en så kallad Table Top Exercise. Sveriges och Finlands försvarschefer deltog också i övningen. Övningen baserades på ett fiktivt scenario med en konflikt i Östersjöregionen och syftet var att öva det politiska beslutsfattandet och procedurer för gemensamt agerande.

Övningar av denna typ stärker våra länders försvarsförmåga och skapar ökad förståelse för de möjligheter och eventuella utmaningar som är förenade med gemensamma militära operationer. Läs pressmeddelande