Sverige utbildar ukrainska soldater i Storbritannien, forsvarsmakten.se

Regeringen har beslutat att Försvarsmakten ska skicka instruktörer till Storbritannien för att genomföra militär grundutbildning för ukrainska medborgare, som sedan kan tjänstgöra i Ukrainas försvarsmakt. Syftet är att möjliggöra för Ukraina att upprätthålla och stärka sin försvarsförmåga.

Initiativet att erbjuda militär grundutbildning för ukrainska medborgare kommer från Storbritannien, som har bjudit in andra länder som är medlemmar i det brittiskledda försvarssamarbetet Joint Expeditionary Force (JEF) samt Kanada att bidra.

Regeringen har nu beslutat att Sverige ska bidra i utbildningen av ukrainska soldater.

Försvarsmakten kommer under tidsperioden 12 augusti till och med den 31 december 2022 att skicka upp till 120 instruktörer till Storbritannien i syfte att genomföra militär grundutbildning för ukrainska medborgare, fördelat på flera utbildningsomgångar.

– Rysslands krig mot Ukraina har nu pågått i över fem månader och det är oerhört viktigt att omvärlden fortsätter att stödja Ukraina i landets kamp för suveränitet och självbestämmande. Det är viktigt att Sverige är delaktigt i det arbetet och de svenska instruktörerna kommer att bidra till att stärka Ukrainas försvarsförmåga, säger försvarsminister Peter Hultqvist. Läs pressmeddelande

Läs även kommentar på den här sajten till Sveriges vapenleveranser till Ukraina.