Sverige tar över befäl för elitstyrka i Mali, svd.se

Förberedelserna inför avresan är i full gång. Frankrike lämnar över befälet till Sverige i november.

– Vi är redo, konstaterar Peter, överste till graden och blivande chef för Task Force Takuba.

Hans identitet vill Försvarsmakten hålla hemlig, med hänsyn till hotbilden som medföljer positionen. Från november till februari leder han den multinationella specialförbandsstyrkan som opererar i Mali. Vid behov även i Niger.

– Vår huvuduppgift är att rådge, assistera och följa maliska förband i fält och operera i en region drabbad av härjningar av flertalet terrorgrupper, säger Peter.

Takuba är en del av den franska insatsen Operation Barkhane, med målet att bekämpa islamistiska extremistgrupper.

Specialförbanden i Takuba är väl rustade och kan snabbt sättas in som understöd till konventionella trupper. Uppdragen kan handla om fritagningsoperationer, räder, underrättelseinhämtning eller andra insatser som kräver specialistförbandens förmågor. Läs artikel

Läs även kommentar tidigare på den här sajten om Sveriges ökade roll i Mali.