Sverige rustar för det värsta med Finland som förebild: ”Finland har behållit stora delar av sitt civila försvar”, svenska.yle.fi

Efter kalla kriget monterades det civila försvaret i Sverige ner. Nu rustar landet upp igen och Finland fungerar som förebild.

När Sovjetunionen föll och kalla kriget tog slut gjorde Finland och Sverige olika vägval. Medan Finland fortsatte att förbereda sig för att det värsta kunde hända på nytt gjorde Sverige analysen att man inte behövde oroa sig för krig i närområdet.

Totalförsvaret rustades ner. Det civila och det militära försvaret fick mindre resurser och fokus låg på förberedelser inför fredstida kriser, så som skogsbränder eller översvämningar. […]

När bilder på sönderbombade sjukhus och förlossningssalar från krigets Ukraina kablades ut i medier var det många i Sverige som höjde på ögonbrynen då DN samtidigt rapporterade att det nybyggda toppmoderna sjukhuset Nya Karolinska saknar skyddsrum. Dessutom har sjukhuset en glasfasad, vilket gör det än mer sårbart vid ett angrepp.

Att sjukhuset saknar skyddsrum beror inte på slarv utan på att det inte var aktuellt då det planerades. Samma år (2006) som arkitekttävlingen inleddes för sjukhuset upphörde lagkravet på skyddsrum vid nybyggnation, skriver DN.

Enligt den finländska räddningslagen ska ägaren till ett nybygge inrätta ett skyddsrum för en byggnad eller byggnadsgrupp på samma tomt om våningsytan är minst 1 200 kvadratmeter. Läs artikel