Sverige fördömer Wagnergruppens närvaro i Mali, dn.se

Tillsammans med 15 andra länder, däribland Frankrike och Kanada, har Sverige skrivit under ett uttalande där man fördömer den ryska paramilitära gruppen Wagners närvaro i Mali.

– Det är för tidigt att säga vad detta kan få för direkta konsekvenser för svensk militär närvaro i Mali, säger utrikesminister Ann Linde (S) i ett mejl till DN. […]

– Vi står nu i kontakt med en rad partners, truppbidragare och andra länder och aktörer. Oron är samstämmig. Den typ av destabiliserade effekt som Wagnergruppens närvaro haft i andra länder måste motverkas i Mali, säger utrikesminister Ann Linde (S) i en mejlkommentar till DN på julafton.

– Vi måste tillsammans med våra internationella partners utvärdera situationen. Det finns samsyn om att ett avtal mellan Mali och Wagnergruppen skulle få konsekvenser för det internationella samfundets militära insatser. Det är för tidigt att gå in exakt på vilka konsekvenserna skulle kunna vara. Läs artikel