Sverige behöver inte följa Finland in i Nato, aftonbladet.se

Carl Tham, f.d. ambassadör i Tyskland, f.d. minister (S)

Men har det svenska – och finska – säkerhetsläget specifikt och akut drastiskt försämrats i och med det ryska kriget i Ukraina? Har risken för krig mot Sverige verkligen ökat? Det finns inget som stöder den farhågan.

Det behöver knappast sägas att Rysslands krig mot Ukraina har en helt egen historia, geopolitiskt och påbyggd av ryska lögner utan några likheter med Sverige eller Finland.

Ett ryskt angrepp mot Sverige är fortfarande mycket osannolikt och det gäller också Finland: det finns ingenting konkret i den finska säkerhetsrapporten som motsäger den tesen.

Att Sverige dras in i krig kan egentligen endast tänkas i ett europeiskt sammanhang. Att Ukrainakriget skulle leda till ett stor europeiskt krig, det vill säga ett världskrig eller ens till lågintensiva konfrontationer är visserligen inte uteslutet men mycket osannolikt.

Den svenska statsledningen gjorde ett misstag när man så starkt markerade att Sverige har ett helt nytt, allvarligt säkerhetspolitiskt läge som kräver inte bara en våldsam upprustning utan också kanske medlemskap i Nato. […]

Sverige kan mycket väl stå utanför, och att, som Carl Bildt uttrycker saken, vara ”inringat av Natostater”. Är det sämre än att som tidigare vara ”inringat” av Nato och Warszawapakten med Finland i ett länge mer diffust läge?

Också det neutrala Österrike är ”omringat” av Natoländer, med undantag för västgränsen mot Schweiz. Läs artikel