Svenskene styrker luftvernet på Gotland «betydelig», forsvaretsforum.no

Robotsystem 23 er et luftvernsystem med mellomlang rekkevidde, som ble utviklet på 1990-tallet og sto klart på begynnelsen av 2000-tallet. Det ble utdannet en luftvernavdeling, men det ble aldri innført i det svenske forsvarets daværende innsatsorganisasjon. Dermed ble utrustningen plassert i materiellreserven.

Som følge av økt spenning i Østersjøregionen med militært høytrykk fra Russland, er luftvernet nå aktivert igjen, og utplasseres på Gotland. Gjeninnføringen omtales av det svenske forsvaret som en «betydelig» styrking av luftvernet på øya i Østersjøen. […]

I 2016 ble også landbasert, tungt kystmissil gjeninnført i marinen. Systemet ble gjenskapt av deler fra et tidligere nedlagt batteri, i tillegg til deler fra avviklede fartøyer.

Försvarsmakten begynte å utdanne vernepliktige på Robotsystem 23 i 2008, men i denne omgang er det ikke aktuelt å utdanne nye vernepliktige i systemet.

– Försvarsmakten kommer til å benytte de personellressurser som finnes og som allerede er utdannet på Ildenhet 23, sier Mikael Beck. Läs artikel