Svenska fartyg övade med finsk ledning, forsvarsmakten.se

Övningen genomfördes i Stockholms skärgård och i norra Östersjön med fartyg från Fjärde sjöstridsflottiljen under ledning av det finska minfartyget Uusimaa.

– Övningen har genomförts på svenskt territorium med finsk ledning. Att vi kan få till den här mixen i ledningen är ännu ett steg i det redan utvecklade samarbetet med Finland. Den här typen av övningar är dessutom värdefull för det vardagliga arbetet med bland annat sjöövervakning, säger Erik Öhrn, chef för marinstabens genomförandesektion. Läs pressmeddelande