Svensk signalspaning i polskt luftrum, dn.se

Ett av Försvarsmaktens flygplan för signalspaning befinner sig för ögonblicket i Polen, nära gränsen mot Ukraina och Belarus. Det Linköpingsbaserade flygplanet flyger som regel i internationellt luftrum över Östersjön. […]

– Jag kan bekräfta att planet befinner sig i Polen just nu, men jag vill inte ge några detaljer om själva flygningen eller kommentera någon enskild signalspaningsverksamhet vid det här tillfället. Oftast befinner sig flygplanet ovanför Östersjön, men det händer att vi är på andra ställen beroende på vilken information som kan vara intressant vid ett givet tillfälle, säger FRA:s kommunikationschef Ola Billger. Läs artikel