Svensk försvarstaktik kan tvingas att ändras, svd.se

Flera experter menar att svenska hemvärns- och värnpliktsförband skulle kunna dra lärdom av den ukrainska militärens typ av strid.

En del handlar om att drönare och pansarvärnsvapen varit mer effektiva än man tidigare trott. Även små ukrainska grupper till fots – inte helt olika svenska hemvärnsförband – har visat sig kunna slå ut pansar och andra fordon. […]

När det gäller den svenska försvarsförmågan är också värnplikten en faktor som Ilmari Käihkö gärna belyser. I kombination med totalförsvaret, som även inkluderar det civila samhället.

– Här kan man se hur Ukraina hela tiden bevisat att hela samhället står bakom försvaret. Människor utan militär bakgrund har varit med från start för att försvara sitt land.

Det som den svenska försvarsmakten har brist på, enligt Stefan Ring, är uthållighet samt att organisationen är för liten. Det finns inga resurser att anställa fler soldater och därför behövs värnplikten göras mer attraktiv.

Något som i sin tur skulle kunna öka civilsamhällets engagemang i totalförsvaret.

– Jag tror att värnplikten har en positiv effekt på försvarsviljan men också attityden till Försvarsmakten. Förhoppningsvis vill fler och fler vara med och göra värnplikt och sedan sprida erfarenheten vidare, vilket skulle leda till en mer positiv syn på Försvarsmakten. Läs artikel