Suverænitetshævdelse og overvågning, forsvaret.dk

Vi länkar här till en artikel som beskriver det danska försvarets uppgifter. Danmark är det nordiska lannd  som gått längst i avskaffandet av ett nationellt territorialförsvar och inriktat sig på att delta i internationella operationer som Afghanistan, Irak, Libyen.

Forsvarets fokus er i høj grad rettet mod at bidrage til den internationale indsats for fred og sikkerhed. Gennem deltagelse i internationale missioner bidrager Forsvaret blandt andet til kampen mod terrorisme og spredning af masseødelæggelsesvåben.

Nationalt har Forsvaret dog fortsat en vigtig opgave i at hævde dansk suverænitet inden for hele rigsfællesskabet. Det vil sige både i dansk område og omkring Færøerne og Grønland. Läs artikel