Straffen skärps för obehörigt tillträde till skyddsobjekt, riksdagen.se

Straffen för obehöriga som tar sig in till skyddsobjekt ska skärpas. Det tycker försvarsutskottet som föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Lagändringarna innebär bland annat att brottet ”obehörigt tillträde till skyddsobjekt” delas upp i två svårhetsgrader. För brott av normalgraden ska inte längre böter ingå i straffskalan och straffet höjs från högst ett till högst två års fängelse. För mindre allvarliga brott ska böter eller fängelse i högst sex månader kunna dömas ut. Läs  dokumentet