Store jagerfly-formasjoner i norskledet øvelse provoserer Russland, tu.no

Flyøvelsen Arctic Challenge startet forrige mandag og skal pågå til og med fredag.

Det er femte gang øvelsen arrangeres. I år ledes den av Norge som for første gang deltar med sine nye F-35A-kampfly. Det er rundt 70 fly som nå øver i luftrommet nord i Norge, Sverige og Finland. Det liker naboen i øst dårlig:

Dagen etter at øvelsen startet, protesterte den russiske ambassaden i USA mot øvelsen som de hevder strider med en bærekraftig og fredelig utvikling av Nordområdene.

Som Russland riktig påpeker, deltar USA på Arctic Challenge Exercise (ACE).

Til den svenske flystasjonen Kallax har de deployert F-16-fly, som til daglig er stasjonert på Spangdahlem-basen i Tyskland, mens de har to KC-135 tankfly i Rovaniemi. Flere tilsvarende tankfly deltar også i øvelsen og flyr ut fra hjemmebasen RAF Mildenhall i England.

USAs budskap er tosidig: Det understrekes både at dette er en øvelse som arrangeres rutinemessig hvert andre år og ikke er knyttet til noen aktuelle hendelser, samtidig som at US Air Force uttaler at øvelser som ACE-21 demonstrerer evnen de har til å samarbeide med sine nordiske allierte og partnere og sender et kraftig avskrekkende budskap. Läs artikel