Statsrådets principbeslut begränsar märkbart ryssarnas turistresor till Finland, valtioneuvosto.fi/sv

Genom statsrådets principbeslut den 29 september 2022 begränsar Finland påtagligt turistresor från Ryssland. Inresebegränsningarna börjar gälla den 30 september 2022 kl 00.00 och gäller tills vidare.

Begränsningarna baserar sig på artikel 6.1 e i kodexen om Schengengränserna. Enligt denna artikel förutsätter tredjelandsmedborgares inresa att de inte anses utgöra en risk för någon av medlemsstaternas allmänna ordning, inre säkerhet, folkhälsa eller internationella förbindelser.

Schengenkodexen ger medlemsstaterna handlingsutrymme för nationella beslut och riktlinjer som bland annat ska beakta faktorer som hänför sig till internationella relationer och säkerhet.
Rysslands anfallskrig mot Ukraina och mobiliseringen i landet har lett till att säkerhetsläget i Europa har förändrats. Mobiliseringen och den snabbt ökande turisttrafiken från Ryssland till och via Finland riskerar enligt statsrådet Finlands internationella ställning och internationella relationer. Läs pressmeddelande