Statsministern vilseleder svenska folket om Nato, dn.se

Lars-Gunnar Liljestrand, medutgivare av sajten alliansfriheten.se

I de punkter om Natomedlemskap som statsminister Magdalena Andersson (S) tog upp i sitt förstamajtal i söndags fanns både oklarheter och direkta felaktigheter. […]

Hon sade också i sitt tal: ”Man har ju säkerhetsgarantier, om Sverige blir attackerat då har vi bättre möjligheter att få stöd från andra länder, men man ger också säkerhetsgarantier.” Men artikel 5 i Natos stadga, som åberopas då det gäller militärt stöd, ger inte några garantier. Det är Natostaterna som själva avgör vilket stöd man vill ge, och i slutändan är det USA som bestämmer. Det står inte heller att stödet måste vara militärt.

Hon kom med en oroande passus om att Sverige vid ett medlem­skap förväntas ta ett större militärt ansvar i vårt närområde: ”För Sveriges del, om vi går med i Nato, handlar det om att vi har ett särskilt ansvar för Östersjön skulle jag tro.”

Här antyder Magdalena Andersson det som flera militärstrateger i Sverige och utomlands har tagit upp, nämligen betydelsen av att Nato kan använda främst svenskt flyg, svenska ubåtar och andra örlogsfartyg för att sättas in till de baltiska ländernas försvar. Även här har svenska folket rätt att få klara besked från regeringen. Vad kommer det svenska försvaret att användas till vid ett Natomedlemskap? Läs artikel