Står riksdagen i givakt inför jaktplansbeslutet? hbl.fi

Gustav Wickström, Åbo

Det förefaller som om riksdagen lydigt ämnar ställa sig i givakt inför försvarsmaktens framställning om inköp av nya jaktplan. Våra folkvalda ser ut att avsvära sig ansvaret för det kommande jaktplansbeslutet genom att konstatera att försvarsmakten säkert vet bäst när det gäller militära frågor och kvittera förslaget om anskaffande av de dyraste planen i föreslagen form, trots att fjärrstyrda missiler redan i många avseenden lämnat jaktplanen bakom sig. […]

Juho Paasikivi och Urho Kekkonen betonade på sin tid vikten av att alltid upprätthålla förtroendefulla relationer med vårt östra grannland och ambassadör René Nyberg underströk också nyligen i en artikel (HBL Bakgrund 12.11) att Finland inte kan vända ryggen mot Ryssland. Med tanke på att Förenta staterna i dag ser både Ryssland och Kina som sina motståndare i kampen om makten i världen och just nu bygger upp en ny försvarsallians med länder kring Stilla havet är det allt viktigare att Finland håller sig utanför konflikter som uppstår fjärran från våra gränser. Läs insändaren