Snabbt ökat stöd till Ukrainas försvar, riksdagen.se

Försvarsminister Peter Hultqvist (S).

Mats Nordberg (SD) har frågat utrikesministern hur ministern och regeringen agerar för att svenskt och europeiskt stöd med utrustning till Ukraina ska skyndas på och öka. […]

Sex stödpaket med militär utrustning har hittills skänkts till Ukraina. Därutöver fattade regeringen den 4 augusti 2022 ett beslut om att låta Försvarsmakten skicka instruktörer till Storbritannien för att genomföra militär grundutbildning för ukrainska medborgare, som sedan kan tjänstgöra i Ukrainas försvarsmakt. Syftet är att möjliggöra för Ukraina att upprätthålla och stärka sin försvarsförmåga. Försvarsmakten kommer att till och med den 31 december 2022 skicka upp till 120 instruktörer, fördelat på flera utbildningsomgångar.

Detta arbete måste hela tiden vägas mot våra nationella behov för att upprätthålla försvarsförmågan i Sverige. […]

Sverige kommer att fortsätta stödja Ukraina. Ytterligare militärt och civilt stöd kan bli aktuellt och kommer då, liksom tidigare, utgå från vad som är specifikt efterfråga av Ukraina och vägas mot de behov vi har för vårt eget försvar. Läs svaret