Ska vi överge neutralitetspolitiken? magasinetparagraf.se

[…] Under krigets gång har många skrämts till förhastade beslut och ställningstagande. Är det verkligen nu som Sverige och Finland ska ansluta sig? Nu har Finland näst intill aviserat en snar framställan om knytning till Nato och detta skulle vara orsak också för Sverige med en omedelbar ansökan. Hur var det med svenska beslut som ska fattas utan påverkan av andra länder?

Okay, Finland ansluter sig och vad händer? Helt plötsligt är Sverige inringat av Natoländer som Danmark, Norge, Finland, Baltikum, Polen och Tyskland. Skulle dessa länder verkligen bara sitta och titta på om Ryssland försöker få en utpost mitt i Nato?

Jag anar att alla de avtal som redan finns samt Natos ointresse för en rysk enklav mitt i boet borgar för att Sverige har det skydd de behöver för att hålla ryssen borta.

Sveriges pågående upprustning med moderna vapen kan nog bli tungan på vågen tills vi i lugn och ro kan besluta, på våra egna villkor, om vi vill vara med i Nato. Läs artikel