Send bombeflyene og soldatene hjem til USA! tronderdebatt.no

Siv Furunes (SV), stortingskandidat og Lars Haltbrekken (SV), stortingsrepresentant

Det er helt uvanlig og skremmende at bombefly fra USA nå skal lande og øve fra Ørland flystasjon.

USA og Russland er inne i en negativ spiral hvor spenninga mellom de to stormaktene stadig øker. Norge har ingen interesse av å delta i en ny kald krig med Russland. Norge burde derfor bidra til å dempe de militære spenningene mellom USA og Russland, i stedet for å ønske bombefly velkommen til Trøndelag.

Øving med bombefly fra norske flyplasser, og USA-soldater fast stasjonert på Værnes, er et klart brudd på norsk basepolitikk. Disse bombeflyene har kun en offensiv funksjon og kan ikke brukes til å beskytte Norge, kun til å ødelegge russiske byer og installasjoner. Norge burde i stedet bidra til lavspenning i nordområdene for å få til fredelig sameksistens mellom folk og land, og en bærekraftig høsting av naturressursene.

En tilspissetmilitær situasjon, hvor både USA og Russland tviholder på sin atomvåpenstrategi, kan gjøre Norge og Trøndelag til en krigsslagmark. Derfor krever Trøndelag SV: Send bombeflyene og soldatene hjem til USA! Läs artikel