Sauli Niinistö efter mötet med Joe Biden: Finland intensifierar sitt försvarssamarbete med USA, hbl.fi

– Finland har rört sig klart mot ett närmare samarbete med USA, sa president Sauli Niinistö på en presskonferens i Washington DC, efter ett möte i Vita huset med den amerikanska presidenten Joe Biden.

Sauli Niinistös entydiga uttalande kom som ett svar på frågan huruvida Finland genom de plötsliga samtalen med Joe Biden i USA nu tagit ett klart steg mot ett medlemskap i Nato. Det ville Niinistö inte erkänna, men ett närmande i försvarssamarbetet är ett faktum, enligt presidenten.

– Vi har haft ett långvarigt samarbete i försvars- och säkerhetssektorn. Det ska nu utvecklas vidare, sa Niinistö på en presskonferens som ordnades för finska journalister på Finlands ambassad.

Även om Niinistö inte ville avslöja vad ett närmare samarbete betyder när det gäller konkreta åtgärder, blev det klart att diskussionerna inte handlade om vaga principer.

– Det är meningen att vi går vidare enligt en process. Utan att redogöra för varje förslag eller initiativ, så sätter vi i gång en klar process för att utvidga samarbetet kring försvars- och säkerhetsfrågor.

Niinistö antydde att det samarbetet kommer att utvecklas tillsammans med de övriga nordiska länderna.

– Våra nordiska partner är säkert med, men de får själva prata om den saken. Jag har endast talat för Finland, sa Niinistö som också avslöjade att Biden ringde upp den svenska statsministern Magdalena Andersson under mötet i det ovala rummet. Läs artikel