Sant och falskt om de svenska eftergifterna, svd.se

Ove Bring, professor em i internationell rätt

Den inhemska facklitteraturen om Sverige under andra världskriget är sedan 1970-talet omfattande och av hög kvalitet. Historikernestorn och UD:s arkivchef Wilhelm Carlgren gav 1973 ut standardverket ”Svensk utrikespolitik 1939–1945”. Men redan tidigare hade de första avhandlingarna i forskningsprojektet ”Sverige under andra världskriget” (SUAV) börjat komma ut. […]

Zetterberg har nu samlat sex av sina uppsatser om krigstiden i en bok, ”Sverige och Hitler 1939–1945. Ett bidrag till historien om Sverige och Tyskland under andra världskriget” (Carlsson Bokförlag). Han har, som han säger, bearbetat sina texter avsevärt ”och fogat in dem i ett försök att även få fram en syntes över forskningsområdet”. Bland historikerna dominerade här länge det så kallade småstatsrealistiska perspektivet, som Zetterberg själv till stor del accepterat och försvarat i sina uppsatser. Det skulle kunna beskrivas som en accept av talesättet att nöden inte har någon lag, eller mer vårdslöst: ”Vad ska en fattig flicka göra.” Zetterberg vill, i den nu utkomna boken, än en gång testa hållbarheten i den moraliska kritiken mot den svenska utrikes- och säkerhetspolitiken 1939–45. Läs presentationen

Hela presentationen ligger bakom betalvägg