Sankt Petersburg – en utmaning för Finland, demokraatti.fi

Kaj Bärlund, minister

Under olika skeden av förhandlingarna och det politiska taktikspelet inför vinterkriget gjorde Stalins Ryssland en rad territoriella krav gentemot Finland. Han hänvisade till behovet att kunna försvara Sankt Petersburg mot eventuella angrepp från Tyskland via Finland. De här kraven ville Finland inte veta av eftersom man inte hade avsikt att angripa Sankt Petersburg eller låta någon annan via Finland göra det. Så Paasikivis och Tanners förhandlingar med Stalin och Molotov blev resultatlösa. Vinterkriget bröt ut. Läs artikel