Så kan Nato förändra Sveriges försvar, svd.se

Sveriges försvar kommer att på sikt behöva anpassas till Natos försvarsplanering för Östersjöregionen.

– Vi har en försvarsmakt som man har väldigt stor respekt för och får nytta av, säger viceamiral Jonas Haggren. […]

Nytt för Sverige blir också att man i de operativa planerna kan utgå från att militärt stöd verkligen kommer från allierade. Det skulle till exempel innebära att Sverige kan stärka försvaret av Nordkalotten när man kan räkna med stöd från andra Natoländer i syd. […]

Den stora skillnaden är att försvaret kommer att ingå i Natos operativa planer för att försvara Östersjöregionen. Även planeringen av vilka försvarsförmågor Sverige behöver kommer att ske tillsammans med Nato och andra Natoländer. […]

För svensk del kan det dröja några år innan Sverige blir ålagt de första skarpa nationella förmågemålen.

Det bestäms också vilka delar av det nationella försvaret som ska ställas under Natobefäl, i fall Natofördragets artikel 5 om kollektivt försvar behöver tillämpas. Norge har valt att i stort sett bara behålla hemvärnet under norskt befäl.

Vid krig i Östersjöområdet skulle en stor del av de svenska insatserna sannolikt styras från Natos insatsledningscentral i Brunssum i Nederländerna. Läs artikel