S bör hålla fast vid alliansfriheten, tidningenrorelsen.se

Tony Johansson, doktor i ekonomisk historia, S-tjänsteman och författare

Nu pågår inom socialdemokratin en så kallad dialog om Nato. Hittills i debatten har argumenten för ett medlemskap varit helt dominerande och vare sig riskerna eller svagheterna i Nato-förespråkarnas argumentation har kommit fram i tillräcklig utsträckning.

Som en följd har opinionsstödet för Nato-medlemskap ökat snabbt. Men det är osannolikt att stödet skulle bestå om riskerna med Nato diskuteras mer. Socialdemokraterna måste hålla fast vid sitt kongressbeslut.

Följande bör lokalorganisationerna svara den socialdemokratiska partistyrelsen i den kommande dialogen.

1.     Fattat kongressbeslut gäller. Rysslands angrepp på Ukraina förändrar den säkerhetspolitiska ordning som byggts i Europa efter Kalla krigets slut. Men vår alliansfrihet är två sekel gammal och den är byggd för att hantera situationer som denna.

Ryssland/Sovjetunionen har angripit andra stater vid ett stort antal tillfällen. Sverige har då hållit fast vid alliansfriheten. Det har varit bra för vår säkerhet och för stabiliteten kring Östersjön.

Rysslands angreppskrig på Ukraina, hur fruktansvärt det än är, ger lika lite som tidigare krig skäl till en annan hållning. Kongressbeslutet från i höstas måste därför ligga fast: ”Vår militära alliansfrihet tjänar oss väl och bidrar till stabilitet och säkerhet i norra Europa – också kring Östersjön.”[…]

7.     Väpnad alliansfrihet är vårt alternativSveriges huvudproblem är inte att vi står utanför Nato, utan att vi är militärt svaga. Under kalla kriget kunde Sverige hävda sin alliansfrihet genom att samtidigt ha ett mycket stort försvar.

Vi måste återgå till en sådan ordning, där vi kan försvara oss själva. Det kräver stora anslagsökningar till försvarsmakten, invasionsförsvar och värnplikt.  Läs artikel