Rysslands brott mot folkrätt

Mats Björkenfeldt

Rysslands väpnade angrepp på Ukraina är inte bara ett flagrant brott mot FN-stadgan och folkrätten. Ryssland bryter även mot ingångna avtal.

Professor Vladislav M. Zubok ger en mästerlig bakgrund i Collapse. The Fall of the Soviet Union (Yale University Press, 2021). Boken avslutas med noteringen att det i Minsk slöts ett avtal den 8 december 1991 mellan medlemmarna i Commonwealth of Independent States där Sovjetunionens upplösning bekräftades:

” We […] acknowledge that the USSR as a subject of international law and a geopolitical reality ceases to exist.”

Ett svårlöst problem var att vissa av dessa oberoende stater innehade kärnvapen.

Efter långa förhandlingar vid en  OSCE-konferens  lyckades man den 5 december 1994 genom The Budapest Memorandum on Security Assurances enas om tre identiska avtal.

Avtalen gav säkerhetsgarantier från undertecknarna i samband med Vitrysslands, Kazakstans och Ukrainas anslutning till fördraget om icke-spridning av kärnvapen (NPT). Avtalen undertecknades av tre kärnvapenmakter: Ryska federationen, Storbritannien och USA. Kina och Frankrike gav något svagare individuella försäkringar i separata dokument. Avtalen inkluderade säkerhetsgarantier mot hot eller våldsanvändning mot Ukrainas, Vitrysslands och Kazakstans territoriella integritet eller politiska oberoende.

Vitryssland, Kazakstan och Ukraina gav upp sina kärnvapen mellan 1993 och 1996.

Den 7 december 1994 ingav Ryska federationen, Ukraina, Storbritannien och USA en skrivelse till Förenta nationerna riktade till generalsekreteraren

Vi kan konstatera att Ryssland folkrättsligt förbundit sig bland annat att

  • “refrain from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of Ukraine, and that none of their weapons will ever be used against Ukraine except in self-defence or otherwise in accordance with the Charter of the United Nations”;
  • “reaffirm their commitment to Ukraine, in accordance with the principles of the Final Act of the Conference on Security and Cooperation in Europe, to refrain from economic coercion designed to subordinate to their own interest the exercise by Ukraine of the rights inherent in its sovereignty and thus to secure advantages of any kind”; och
  • “reaffirm their commitment to seek immediate United Nations Security Council action to provide assistance to Ukraine, as a non-nuclear-weapon State party to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, if Ukraine should become a victim of an act of aggression or an object of a threat of aggression in which nuclear weapons are used”.

 

Och vi kan slå fast att Ryssland även brutit mot två av dessa folkrättsliga förpliktelser.