Rysk storövning till havs med fartyg, flygplan och tusentals soldater, svenska.yle.fi

Ryssland kommer i januari och februari att hålla massiva flottmanövrer i alla vatten som man anser höra till ryskt territorium, inklusive världshaven. Det meddelade den ryska försvarsministern i dag. Manövrerna omfattar över 140 fartyg, 60 flygplan och 10 000 soldater. Övningarna inleds den här månaden och slutförs i februari på Atlanten, i Stilla havet, i Arktis och på Medelhavet. Försvarsminister Sergej Sjojgu säger att avsikten med marinövningarna är att utarbeta handlingsplaner för hur ryska intressen kan försvaras till havs. Vidare vill Ryssland motverka militära hot, säger Sjojgu. Läs artikel