Russland kan opprette militærbaser i Ukraina, forsvaretsforum.no

I to dekreter instruerte Putin det russiske forsvarsdepartementet til å sette inn såkalte fredsbevarende styrker i de opprørerkontrollerte regionene Luhansk og Donetsk i Øst-Ukraina, som Putin mandag anerkjente som selvstendige stater. […]

I dekretene gir Putin beskjed til utenriksdepartementet i Moskva om formelt å anerkjenne de to «republikkene» diplomatisk.

I avtalen om anerkjennelsen går det også fram at russiske militære kan utplasseres i «republikkene», at Russland kan ha egne militærbaser der i ti år, og at begge parters militære skal vokte grensene sammen. Läs artikel