Russland advarer Danmark mot Nato på Bornholm, forsvaretsforum.no

Bare tanken på amerikanere eller andre fra Nato-land i militæruniform på danske Bornholm gjør Russland rasende. Det gir sprengkraft i uttalelser fra den russiske ambassadøren i København, Vladimir Barbin.

Hans begrunnelse for «alvorlige implikasjoner» minner om Russlands argumentasjon mot Natos manøvreringer østover etter den russiske annekteringen av Krim i 2014.

Danmark har nylig inngått en bilateral avtale om ytterligere militærsamarbeid med USA. Detaljene er ikke klare, men avtalen åpner for amerikanske soldater utplassert i Danmark. Bare det er ille nok for russerne, men Bornholm brøler den russiske bjørn et ekstra høyt «njet» til.

— Det er ene og alene opp til Danmark å bestemme om det kommer amerikanske soldater på dansk jord, svarer utenriksminister Jeppe Kofod. […]

Sentralt i dagens dansk-russiske krangel er en note danskene skrev til Sovjetunionen 8. mars 1946. Der bekrefter Danmark at landet er fullt ut i stand til å ta over øya selv og opprette sin egen administrasjon – uten noen som helst deltagelse av fremmede tropper og fremmede administratorer. Med den forsikringen dro russerne.

Det er her viktige formuleringers iboende tolkningsmuligheter utnyttes for alt hva det er verd på begge sider. Noten var tema da Danmark ble med i Nato. I praksis skal det ikke ha vært fremmed militært personell på øya etter at russerne dro.

Om man ikke utvetydig kan snakke om enda en rød linje fra russerne, er det ingen tvil om at ledelsen i Kreml hele tiden har forutsatt at Bornholm skal være Nato-fri sone. Läs artikel