Russisk delegasjon inspiserte Brigade Nord, forsvaretsforum.no

Frontene er steile mellom Russland og Vesten. Men torsdag kunne brigadesjef Pål E. Berglund vise en russisk delegasjon rundt militærbasene i Indre Troms.

Besøket er del av rustningsavtalen kjent som Wien-dokumentet fra 1990, og som ble revidert i 2011. Avtalen mellom medlemslandene i Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) er en av de siste rustningsavtalene som Russland fortsatt deltar i, når landet offisielt trekker seg ut av Open Skies-avtalen 18. desember. Läs artikel