Ruska 23 är Flygvapnets huvudövning, ilmavoimat.fi

Ruska 23 luftoperationsövning ordnas 25.–30. september 2023. I övningen deltas cirka 60 flygplan och cirka 4 500 person.

I år utbildas kader och reservister speciellt i Lapplands och Satakunta Flygflottiljer. I övningen deltas cirka 2600 reservister. Alla Flygvapnets truppförband kommer att delta i övningen. Dessutom flygplan och personal från Finlands partnerland och allierade kommer att ta del i övningen. […]

Partnerna och allierande deltar i övningen med tiotal flygplan. Avdelningar från Sverige och Storbritannien kommer att delta i övningen. Sverige kommer att delta i övningen med JAS-39 Gripen stridsflygplan och Storbritannien med F-35 stridsflygplan. Svenska Gripens kommer att stöda sig i Pirkkala flygbas. De brittiska F-35 jaktflygplan kommer att stöda sig på hangarfartyget Queen Elizabeth utanför Norges kust och kommer inte att operera från finska flygbaser. Läs  pressmeddelande