Republikens presidents kommentarer till medierna den 2 december 2021, presidentti.fi

Med anledning av medieförfrågningar, kommentar av republikens president om Finlands relation till Nato:

”Att Ryssland förhåller sig kritiskt till Natos utvidgning och militära verksamhet är inget nytt. Finland anser att Nato är en faktor som ökar säkerheten och stabiliteten i Europa. Till grunderna för Finlands utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik hör att upprätthålla en nationell rörelsefrihet samt valmöjligheter. Detta inbegriper möjlighet att alliera sig militärt och ansöka om medlemskap i Nato. En viktig del av denna helhet är att Natos ”öppet-hus-politik” fortsätter, alltså att möjligheten till medlemskap förblir öppen för länder som uppfyller Natos kriterier. Denna princip upprepades senast för Finlands del då Nordatlantiska rådet besökte Helsingfors i slutet av oktober. Beslut om anslutning av nya medlemmar fattas mellan kandidatlandet och de 30 Natomedlemmarna och beslutet om medlemskap är en fråga för den sökande och Natos medlemsländer.” Läs uttalandet