Republikens president Sauli Niinistös festtal vid Kungliga krigsvetenskapsakademiens 225:e högtidssammankomst i Stockholm den 12 november 2021, presidentti.fi

Ers Kungliga Högheter, herr statsråd, ärade ledamöter och gäster,

Jag vill varmt gratulera Kungliga krigsvetenskapsakademien till dess 225-årsjubileum. Er historia är lång och ärorik. Åren som gått rymmer många krig i Europa och Norden, men lyckligtvis också långa perioder av fred. Jag ser nämligen att krigsvetenskap i bästa fall är en garant för fred.

Kompetensen i fråga om teknik, färdigheter och taktik för krigföring måste utvecklas kontinuerligt. Men krigshistorien visar att man genom strategisk kompetens och statsmannaförmåga också har kunnat förebygga och undvika konflikter, utan att göra avkall på nationella intressen. Om man måste ta till vapen har man redan misslyckats med det viktigaste.

Min tolkning är naturligtvis inte enbart akademisk eller historisk. Samma princip gäller för dagens politik i praktiken. Att värna om fred är också ett kännetecken på en framgångsrik utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik. Men vi kan inte bygga fred eller säkerhet på passivt önsketänkande. Det behövs en aktiv stabilitetspolitik.

När det gäller Finland har jag tidigare presenterat  fyra pelare som den aktiva stabilitetspolitiken vilar på. Den första är det nationella försvaret och säkerheten – dels höjer ett trovärdigt försvar tröskeln för ett eventuellt yttre angrepp, dels gör det oss till en mer attraktiv partner för andra. Läs talet