Rejäl intresseökning för hemvärnet, svd.se

Intresset för att gå med i hemvärnet har skjutit i höjden i år. Förklaringen tros vara mediernas rapportering om den ökade militära närvaron på Gotland och det säkerhetspolitiska läget.

I januari kom det in 993 nya ansökningar till hemvärnet. Och det är en ökning med 156 procent jämfört med motsvarande period i fjol, skriver Försvarsmakten på sin hemsida.

Dessutom har det konstaterats en rejäl ökning av förfrågningar till Försvarsmaktens enhet för jobb och utbildning. Läs artikel