Regjeringen om våpenstøtte til Ukraina: – Såpass begrenset at den ikke fører til at vi blir part til konflikten,forsvaretsforum.no

– Det ukrainske folket kjemper en legitim forsvarskamp i tråd med FN-paktens regler om selvforsvarsrett. Vår beslutning om å gi Ukraina våpenstøtte må sees i dette lyset. Vi er på linje med Sverige, Finland, en lang rekke allierte og nærstående land. Dette betyr selvsagt ikke at alle disse landene er i væpnet konflikt med Russland.

Det skriver statssekretær i Utenriksdepartementet Eivind Vad Petterson (Ap) til Forsvarets forum. […]

Samtidig er vi enige i at bistand til en krigførende part under visse omstendigheter kan føre til at man kan bli ansett som part til konflikten, men dette vil avhenge av hva slags støtte som gis og i hvilket omfang. Vi mener at den støtten vi nå har besluttet å gi Ukraina – 2000 M72-panservernvåpen – er såpass begrenset at den ikke fører til at vi blir part til konflikten, skriver Vad Petterson. […]

Professor i offentlig rett ved Universitetet i Oslo, Geir Ulfstein, mener det blir feil å si at Norge er en stridende part ved å sende våpen til Ukraina

– Ved å sende våpen er ikke Norge lenger en nøytral stat. Men dette betyr ikke at Norge med dette er en stridende part. Norge blir først en stridende part hvis vi deltar aktivt i militær kamp, og dette har Norge ingen planer om å gjøre, skriver Ulfstein i en e-post til Forsvarets forum. Läs artikel