Regeringen vänder FRA-lagen mot svenskar, timbro.se

Erik Lakomaa, ekonomie doktor och forskare vid EHFF Handelshögskolan i Stockholm

Den nionde november ska den nya FRA-lagen behandlas i riksdagens försvarsutskott. Något större intresse för att diskutera frågorna finns dock inte – varken från regeringens sida eller från oppositionens. Till skillnad från 2008 finns inte heller några riksdagspartier som motsätter sig förslaget.

Den som minns FRA-debatten borde vara förvånad över detta. För vad är det som hänt sedan dess? I princip allt det som kritikerna varnade för har besannats. Dels har Europadomstolen funnit att lagen stred mot Europakonventionen. Dels har de spärrar och restriktioner som det folkliga motståndet resulterade i efterhand plockats bort.

När lagen antogs begränsades (officiellt: det fanns genom undantaget för ”den tekniska utvecklingsverksamheten” dock ett kryphål stort nog att driva en elefanthjord igenom) både vilka som skulle kunna få ta del av övervakningsdata och vilken data som fick samlas in – och från vem. Exempelvis skulle FRA inte få avlyssna vanliga svenskar. Främmande makt skulle inte heller få tillgång till övervakningsdata. Läs artikel